Milieu

Als kwaliteitsbewust bedrijf besteden wij de grootste zorg aan de productie. Het resultaat is een efficiënt en optimaal productie- en logistiek proces. Onze fabrieken in Europa en Azië beschikken over de modernste technologie.

Veel aandacht gaat naar de milieu-aspecten. Voor onze producten in beukenhout gebruiken wij hout uit duurzaam beheerde bossen. Dit betekent dat we meewerken aan een gerichte ontbossing en een structurele herbebossing. Als natuurproduct is hout bovendien milieuvriendelijk bij uitstek.

Ook voor onze producten in kunststof en metaal worden de nieuwste ontwikkelingen van dichtbij opgevolgd en toegepast.

We kijken er nauwlettend op toe hoe onze leveranciers van grondstoffen ons in deze materie kunnen volgen en ondersteunen.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie te ontvangen over bepaalde onderdelen van deze site. Of in verband met de webshop.

Neem dan contact op via info@hangersco.be of bel op het nummer +32 (0)9 371 46 50.

FSC